• Airco Vullen €75

   

   

   

   

                          

  Apk keuring €25

   

NAP

In 1991 is door ANWB, BOVAG en RAI initiatief genomen tot het oprichten van de Nationale Auto Pas (NAP). De NAP is een kilometerregistratie waar inmiddels zo’n 7 miljoen voertuigen met 60 miljoen kilometerstanden in zijn opgeslagen. Deze registratie is verplicht voor alle bedrijven die zijn aangesloten bij BOVAG. Niet alleen leden van de BOVAG en andere autobedrijven doen mee, maar ook de ANWB, verzekeraars en schade-experts, schadeherstelbedrijven, leasemaatschappijen en importeurs. Als lid van de BOVAG neemt Autocenter Mollevanger actief deel bij het onderhouden van de NAP van uw auto. Wij vinden dit in het belang van u als autobezitter en als onderneming in de autobrache.

logo-nap

 
De registratie gebeurt telkens wanneer een bij de NAP aangesloten bedrijf te maken krijgt met een voertuig. De NAP-registratie gebeurt dan ook bij elke onderhoudsbeurt, reparatie, schade, inruil, in- of verkoop, taxatie, handelsvoorraad of APK-keuring. Hierdoor ontstaat een geschiedenis van de kilometerstanden van een voertuig waardoor een eventuele fraude met kilometerstanden zichtbaar wordt. Het verhandelen van zo’n voertuig wordt, zolang de NAP wordt gebruikt bij de aankoop zeer moeilijk.

Waarom de NAP

Een goed inzicht in de tellerstandhistorie van uw auto is belangrijk vanwege:

Het voorkomen van fraude
Wanneer de tellerstand van een auto is teruggedraaid, valt dit direct op. Zo’n auto krijgt dan geen NAP-certificaat, waardoor het verhandelen zeer moeilijk wordt. Het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) en Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) beschiken over een aansluiting op NAP in het kader van onderzoek naar en bestrijding van voertuigcriminaliteit.

De betrouwbaarheid en veiligheid
Met kennis van de werkelijke tellerstand van uw auto kan deze volgens het juiste onderhoudsschema worden onderhouden. Denk bijvoorbeeld aan het tijdig vervangen van slijtagegevoelige onderdelen, zoals de distributieriem en de remmen.