• Airco Vullen €75

   

   

   

   

                          

  Apk keuring €25

   

Garantievoorwaarden

Autocenter Mollevanger is lid van de BOVAG. Wij hanteren dan ook de garantievoorwaarden zoals deze door deze brancheorganisatie zijn vastgesteld. Dit doen wij omdat wij van mening zijn dat het van belang in elke branche is om zich te houden aan een aantal basisregels. Deze regels gelden voor zowel het bedrijf als de consument.

U kunt de garanties, waar wij ons aan moeten houden tijdens service en handelsactiviteiten op het gebied van auto’s, vinden op de website van de BOVAG. Daar staat altijd de meest recente versie, zodat daarover geen misverstand over kan ontstaan. Als u op het logo van de BOVAG klikt dan komt u direct op de website van de BOVAG.

bovag_logo

Autocenter Mollevanger: Meer dan regels

Als Autocenter Mollevanger houden wij ons aan de garantiebepalingen van de BOVAG. Daarnaast vinden wij het van belang dat u zich daar ook van op de hoogte kunt stellen. In onze service streven wij er echter naar om niet in een situatie met u te komen waarop wij of u moet teruggrijpen op deze regels.